image
image
home

Kvinneskolen Emma

Familien Asare og gruppen LGM har blant annet satset på oppbygging av en Vocational Training School, kalt kvinneskolen Emma, for unge kvinner fra fattige kår. Skolen er i nærheten av flere landsbyer og ligger i distriktet Ekumfi, en times tid fra hovedstaden i Ghana, Accara. Skolen utdanner frisører, syersker og kokker. I tillegg får ungdommene undervisning i matematikk, engelsk og skriving. Kvinnene skal utdannes til å drive inntektsbringende virksomhet.

Skolen består i dag av en bygning med tre klasserom og et tilleggsbygg ment for overnattinger. Dagens bygningsmasse er i all hovedsak finansiert gjennom Asare-familiens private midler. Imidlertid strekker ikke ressursene til for drifting av skolen og investeringer i nødvendig utstyr. I dag klarer organisasjonen kun å gi undervisningstilbud til 25 elever mens bygningsmassen har kapasitet til 40 elever. En stor del av elevene er foreldreløse.

En økning av elevantallet og en effektivisering av undervisningen hindres av to forhold. For det første kommer elevene fra nærliggende landsbyer, men gåavstandene er så store at skolen må kunne tilby overnattingsfasiliteter i ukedagene. I dag disponerer skolen deler av en bygning som kan benyttes til overnatting, men mangler senger, madrasser, speil, knagger o.l.

For det andre mangler skolen inventar og utstyr til de tre undervisningsrommene (ett for hvert fagområde) som f.eks: symaskiner, stoffer, sybord, kokefasiliteter, koke- og steke utstyr, kjøkkenbord, fønere, frisørinnredninger, klasseromsmøbler o.l.

LGM ønsker at uteksaminerte kvinner skal forlate skolen med f.eks en symaskin eller annet kommersielt utstyr knyttet til sitt fagområde som gir grunnlag for etablering av egen næringsvirksomhet. Det kan også nevnes at høvdingen i landsbyen har gitt skolen disposisjonsrett over et større jordbruksareal. For å få inn noen løpende inntekter til skolen ønsker LGM å gi kvinner i landsbyen mulighet til å utnytte jordbruksarealet mot å avgi et bidrag til skolen. Det kan dyrkes mais, cassava og ananas, i tillegg til å bore etter vann og produsere frukt juice. Et annet initiativ er å etablere en liten brødfabrikk i landsbyen. Studentene vil som sitt bidrag til skolen arbeide på prosjektene i sin fritid.

Det viktigste bidragene til Emma skolen er:

For å gi et bilde av hva som skal til for å hjelpe følger noen priseksempler:

Palmekjerneoljefabrikk i Effiakuma

I dag driver den lokale kvinneorganisasjonen fremstilling av palmekjerneolje ved manuelt fysisk krevende arbeid under åpen himmel. Vi vil oppføre en bygning av enkel betongkonstruksjon med tak som skal romme en maskin som knuser kjernene. Videre vil vi investere i enkle prosessmaskiner og kokekar som vil lette arbeidet. Dette prosjektet blir finansiert som et mikrofinansprosjekt. Kvinnene opptar et lån med lav rente og kvinnene vil selv drive virksomheten.

Palmeoljefabrikken i Akobima

Palmeolje er den mest benyttede ingrediens ved tilberedning av ghanesiske matretter og det omsettes store volumer på de lokale markedene. Vi har besluttet å fortsette utviklingen av fabrikken og klargjøring av et 23 acres landområde for produksjon av råstoffet palmenøtter. (se ferdigstilte prosjekter)

Solcellesystem i Sushen

Utvide solcellepanelet med et nytt batteri. Dette vil gi elektrisitet til skolen og gi landsbyen mulighet til å selge kapasitet til belysning (et lyspunkt) til private hjem. Infrastrukturen er på plass og utvidelsen kan lett gjennomføres. ( se ferdigstilte prosjekter)