image
image
home

LITE GJØR MYE ( LGM ) drives av en hovedgruppe bestående av Axel Endresen, Nikolai Paus, Brit Borge, Hege Bjørnstad, Nanna Thrane og Anne Sørensen. Prosjektene følges opp ved personlig engasjement, besøk og arbeid av initiativtagerne og vår ghanesiske prosjektleder Thomas Tehoda.

En undergruppe av LGM, bestående av Janne Borge, Martine B. Malterud, Katharina Hærnes, Anne Hærnes og Heidi Eggesvik har besluttet å arbeide spesielt for et av våre prosjekter i arbeid, Emmas kvinneskole, og har som mål å samle inn enkeltbidrag fra venner og bekjente for å utvide og drifte skolen.

Bakgrunn
Kvinner i utviklingsland ender ofte opp i situasjoner der de blir den eneste forsørgende part og alene må stå for barnas utdannelse. Mulighetene for inntektsbringende arbeid i landsbyene er svært begrensede og økonomien strekker ofte ikke til for å sende barna på skole.

Vårt ønske med hjelpearbeidet er å få flest mulig barn på skole og tanken er at dette gjøres best gjennom samarbeid med kvinnene / mødrene. Vår målsetning er derfor hjelp til selvhjelp, bl.a. ved å investere i inntektsbringende prosjekter for kvinner i landsbyer. Etter at prosjektinvesteringen er gjennomført, overtar kvinnene driftansvaret. Avkastningen går til drift av den lokale skole og lønn til kvinnene i henhold til innsats. Investeringen kan også bli gitt som lån når dette er hensiktsmessig.

Vi fokuserer også på rehabilitering og oppgradering av skoler.

Hvordan jobber vi?
LGM anbefaler at støtte gis til konkrete prosjekter. Sponsoren vil da være ”eier” av prosjektet og bidraget vil dekke prosjektets kostnader. Alle i LGM jobber frivillig uten godtgjørelser. Bidragsyterne kan derfor regne med at gitte midler styres direkte inn i prosjektene med minimale kostnader.

Sponsorene blir om ønskelig skriftlig underrettet med fotografier om fremdriften til prosjektet til det er ferdigstilt. Flere sponsorer benytter dette materialet til profilering av bedriften internt og eksternt. Noen bidragsytere har besøkt sitt prosjekt i Ghana. LGM oppfordrer til engasjement og gjerne deltagelse i gruppen.
Beløpet for investeringene varierer fra kr 50 000 til 100 000. Sponsorer kan finansiere et helt prosjekt eller dele et prosjekt med andre.
Det er også mulig å gi mindre enkeltbidrag til for eksempel skoleuniformer, skolepulter, symaskiner, myggnetting, sportsutstyr o. l.

Org.nr. 993 327 638 – Kontonr. 1503.08.49849 – Kontonr Emma skolen 1503.08.50006