image
image
home

Project 1 Heading

Ghana, Accara. Skolen utdanner frisører, syersker og kokker. I tillegg får ungdommene undervisning i matematikk, engelsk og skriving. Kvinnene skal utdannes til å drive inntektsbringende virksomhet.

Project 2 Heading

Ghana, Accara. Skolen utdanner frisører, syersker og kokker. I tillegg får ungdommene undervisning i matematikk, engelsk og skriving. Kvinnene skal utdannes til å drive inntektsbringende virksomhet.