image
image
home

Bakeri i landsbyen Engo

En frittstående bygning er satt opp i landsbyen Engo. Bakeriet har betonggulv og enkel struktur. En stor industribakeovn, eltemaskin og annet bakeutstyr er innkjøpt. Kvinneorganisasjonen har tatt over driften. Arbeidet er organisert ved at en gruppe baker i bakeriet og at et selgerkorps av kvinner kjøper brød fra bakeriet billig og selger videre med fortjeneste. Dette til glede for kvinnenes egen økonomi og barnas fremtid. Prosjektet er lokalisert i samme by som kvinneskolen Emma som er beskrevet ovenfor.

Kvinneskolen Emma

I slutten av 2007 engasjerte LGM seg i videreutvikling av en yrkesskole for unge kvinner i landsbyen Engo i Ghana. Elevene kommer fra landsbyer i regionen og har bakgrunn fra vanskelige og fattige kår, noen er også foreldreløse.

Skolen ble etablert av en den ghanesiske kvinne Emma Asare som investerte sparepengene sine i en enkel skolebygning. Imidlertid strakk ikke pengene til for Emma og vi har derfor bidratt med støtte. Gjennom tre års skolegang undervises det i frisørfag, søm og matlaging. På grunn av lavt utdannelsesnivå får elevene også undervisning i matematikk, lesing og skriving. Investeringen har i første fase omfattet ferdigstillelse av en ”dormitory”, installasjon av elektrisitet, innkjøp av senger, madrasser, sengetøy, oppgradering av undervisningsmateriell etc. Investeringen dekker også kultivering av 2,5 acres område hvor avkastningen er ment å gi mat til elevene. Ønsket er å ta inn flere elever, men foreløpig er det ikke økonomi til dette. Vi vil fortsette å støtte Kvinneskolen.

Oppussing/oppgradering av skole i Abuakwa

Arbeidet omfattet oppgradering av fem klasserom, skolegården og den administrative bygningsdelen. Bygningsmassens strukturelle deler ble utbedret bl.a. tetting av lekkasjer og installasjon av dører og vinduer. Både innervegger så vel som yttervegger ble reparert og malt. Skolepulter, stoler og tavler ble kjøpt inn og elevene fikk utlevert skoleuniformer. Videre ble en stor vanntank kjøpt inn og installert. Organisasjonen ”Star of Hope” støtter skolens drift med lærekrefter, undervisningsmateriell og et måltid om dagen.

Oppussing/oppgradering skole i Perchi

På 90-tallet startet hjelpeorganisasjonen Star of Hope en førskole i en bambusbygning i landsbyen Perchi. Senere påbegynte organisasjonen bygging av en ny førskole som aldri ble ferdigstilt. LGM har støttet ferdigstillelsen av denne førskolen. Innbyggerne lever i hus av tørket leire og er dels uten rent vann, elektrisitet og avløp. Strøket preges av fattigdom. Det er stor mangel på førskoler og det er en forutsetning fra myndighetenes side at elevene har gjennomført en førskole før opptak på grunnskole nivå. Undervisningen består av lesing, skriving, engelsk, matematikk etc . for barn mellom tre og åtte år.

Prosjektet ble gjennomført iht. budsjett som var satt til kr 100 000. Yttervegger ble utbedret og murpuss påført, jordgulvet ble betongbelagt, dreneringssystemer installert og dører og vinduer montert. Et stort klasserom ble gjort om til tre klasserom og to små kontorer til administrasjonen. Alle klasserom fikk inventar og elevene uniformer. I dag betjener skolen 200 barn og elevene får også et måltid i skoletiden.

Palmeoljefabrikk i Akobima

 I 2007 investerte LGM i en mindre palmeoljefabrikk i landsbyen Akobima i Ghana. Samtidig ble et stort landområde klargjort for produksjon av råstoffet palmenøtter. Landsbyens kvinneorganisasjon vil overta driften av fabrikken og jordbruksområdet. Ytterligere råstoff vil bli kjøpt fra nærliggende landsbyer. Ferdigstilt palmeolje vil bli markedsført i regionale markeder og fortjenesten deles blant kvinneorganisasjonens medlemmer.

Vi arbeider fremdeles med ytterligere utvikling av denne fabrikken, derfor står dette prosjektet også under ”prosjekter i arbeid”

Solcellepanel i landsbyen Sushen

Landsbyen Sushen ligger dypt inne i Ghanas regnskog hvor innbyggerne stort sett driver enkelt jordbruk og baserer levesettet sitt på naturalhusholdning. Veien frem er nærmest ufremkommelig under regntiden og landsbyen har ikke elektrisitet. Fattigdom preger området sterkt og det bor mange barn i landsbyen. En skole med tre klasserom er nettopp blitt bygget. LGM besluttet i 2008 å installere et solcellepanel system som har gitt belysning til sentrale deler av landsbyen. Ved egeninnsats av innbyggerne er det blitt bygget et ”powerhouse” som huser batterier, panelet og koblingsbokser. Femten stolper med betong i grunnen er satt opp og et flott ledningssystem med over ti lyspunkter er montert. Midt i landsbyen er det nå montert et lysstoffrør, et mottaksanlegg for TV og dette stedet er nå en møteplass for innbyggerne. Skolebarna kommer også hit for å lese lekser etter mørkets frembrudd. En TV vil bli kjøpt inn. Prosjektet er en stor suksess og vi vil satse videre i denne landsbyen. (se prosjekter i arbeid)